کلیدواژه‌ها = فقه سیاسی شیعه
تعداد مقالات: 3
2. ظرفیت‌سنجی منابع فقه سیاسی شیعه در مباحث مکاسب محرمه

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 163-180

10.22034/sm.2020.103851.1340

بشری عبدخدایی؛ محمدتقی فخلعی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان


3. اصول و مبانی سیاسی مکتب جبل عامل

دوره 7، شماره 26، پاییز 1398، صفحه 135-152

10.22034/sm.2019.37755

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر