کلیدواژه‌ها = سیاست
خوانشی بر مولفه‌های اثرگذار بر هم‌گرایی عرفان و سیاست در اندیشه توحیدی امام خمینی

دوره 9، شماره 34، مهر 1400، صفحه 83-98

10.22034/sm.2021.141414.1634

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود


رابطه‌‌ی دین و سیاست در نگاه تطبیقی به آرای ملاصدرا و هگل

دوره 6، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 173-192

10.22034/sm.2019.34532

محسن جبارنژاد؛ شریف لک زایی


مبانی عرفانی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 161-176

محمد جواد رودگر


رابطه اخلاق و سیاست از منظر حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 7-24

حسین روزبه؛ عماد افروغ


نسبت عرفان و سیاست

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 43-60

دادخدا خدایار؛ احمد رهدار