کلیدواژه‌ها = مردم‌سالاری دینی
دین و دولت:بایسته‌‌های الگوی مردم‌سالاری دینی در دولت‌‌سازی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 221-244

10.22034/sm.2021.63617.1112

محمدحسین طاهری خسروشاهی؛ شریف لک زایی؛ فاطمه طوسی


مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه‌ سیاسی اسلام

دوره 7، شماره 24، اردیبهشت 1398، صفحه 81-100

10.22034/sm.2019.36324

محسن طاهری؛ محمدجواد ارسطا؛ محسن ملک افضلی اردکانی