کلیدواژه‌ها = نظریه‌ی عدالت سیاسی
نظریه‌ی "عدالت سیاسی" در آرای خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 69-88

نصرالدین نانسی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی