نویسنده = سیدابوالحسن نواب
تعداد مقالات: 1
1. حدود و ثغور تبعیت از حاکم

دوره 9، شماره 32، بهار 1400، صفحه 99-114

10.22034/sm.2021.89857.1241

محمدرضا باقری؛ سیدابوالحسن نواب