نویسنده = علی علی‌حسینی
تعداد مقالات: 1
1. معرفت‌شناسی؛ چارچوبی برای فهم اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1398، صفحه 51-70

10.22034/sm.2019.37748

عبدالله بیننده؛ علی علی‌حسینی؛ حسین هرسیج