نویسنده = علی شیرخانی
تعداد مقالات: 2
1. اصول و مبانی سیاسی مکتب جبل عامل

دوره 7، شماره 26، پاییز 1398، صفحه 135-152

10.22034/sm.2019.37755

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر


2. فقه سیاسی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 121-140

10.22034/sm.2018.30972

علی شیرخانی؛ محمود ابراهیمی ورکیانی