نویسنده = رشید داودی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین قلمرو ولایت در فقه سیاسی شیعه

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 101-118

علی شیرخانی؛ رشید داودی