نویسنده = محمد اسماعیل نباتیان
تعداد مقالات: 2
1. امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه

دوره 4، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 41-60

نجف لکزایی؛ محمد اسماعیل نباتیان؛ نورالله کریمیان


2. نقش قدرت نرمِ آموزش عالی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 39-58

محمد اسماعیل نباتیان؛ حسین رضاپور