نویسنده = رضا عیسی نیا
تعداد مقالات: 2
1. راهبرد متعالی در مدیریت حل اختلاف

دوره 4، شماره 12، بهار 1395، صفحه 7-26

رضا عیسی نیا


2. فقه و حقوق شهروندی

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 109-122

رضا عیسی نیا