نویسنده = علی شیرخانی
تعداد مقالات: 3
1. متولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 55-74

علی شیرخانی؛ امید خلیلی مهر


2. تبیین قلمرو ولایت در فقه سیاسی شیعه

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 101-118

علی شیرخانی؛ رشید داودی


3. تحجر و تحجرگرایی در منظومه فکری امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 61-80

علی شیرخانی؛ محمد رجایی نژاد